Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
     
 

Καλωσήρθατε στη Γεωπύλη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέσω της Γεωπύλης δίνεται πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα και στα μεταδεδομένα αυτών παραγόμενα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης, απεικόνισης και τηλεφόρτωσης στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Α') «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14 ης Μαρτίου 2007 (INSPIRE)».

Η ανάπτυξη της γεωπύλης έγινε με αποκλειστική χρήση εργαλείων ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Όροι χρήσης της Γεωπύλης και των δικτυακών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής - Αποποίηση ευθύνης

Είσοδος στον κατάλογο των μεταδεδομένων