Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
     
 

Καλωσήρθατε στη Γεωπύλη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέσω της Γεωπύλης δίνεται πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα και στα μεταδεδομένα αυτών παραγόμενα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης, απεικόνισης και τηλεφόρτωσης στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Α') «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 (INSPIRE)».

Στο πλαίσιο αναβάθμισης της γεωπύλης το χρονικό διάστημα 2021-2022, η Δ/νση Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ προέβη στη συμμόρφωση των σύνολων γεωχωρικών δεδομένων της Γεωπύλης με τις προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE, με ίδια μέσα. Εφαρμόστηκαν καλές πρακτικές και προτάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Τεχνικού Συμβούλου Πληροφορικής (EΟfarm), ούτως ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή συμμόρφωση των δεδομένων και των υπηρεσιών της Γεωπύλης, χρησιμοποιώντας ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Τα παρακάτω κείμενα αποτελούν χρήσιμο οδηγό για τη συμμόρφωση των δεδομένων και των υπηρεσιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας INSPIRE:

Βρείτε τα διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα, τις δικτυακές υπηρεσίες και τα μεταδεδομένα τους:

Είσοδος στον κατάλογο των μεταδεδομένων

Όροι χρήσης της Γεωπύλης και των δικτυακών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής - Αποποίηση ευθύνης

Επικοινωνία: dgeopl@prv.ypeka.gr

Πράσινο Ταμείο  

Η αναβάθμιση της γεωπύλης, χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο, με το ποσό 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (2021). Το έργο, το οποίο αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη γεωπύλη INSPIRE του ΥΠΕΝ, υλοποιήθηκε από την εταιρεία EOfarm